بخون حال کن با!!!!!!
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢۸   کلمات کلیدی:

بیاگویم برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی بگویم هر چه بر روی زمین است برایش نام اول بهترین است مثلا<هلی کوپتر>که معروف است صدایش دو تا نام انتخاب گشته برایش یکی <چرخبال>و دیگر<بالگردان> که این هر دو نباشد چندان !!

دگر این که <کوپن>اسمش عوض شد به <کالا برگ> نامش الغرض شد!

<آسانسور> هم عوض گردیده اسمش به<بالا بر>گشوده شد طلسمش!

<نمابر>،<دورنگار> هم <فاکس>بوده که نام تازه ای پیدا نموده!

ز <ترمینال>چه گویم ای برادر که نامش گشته است<پایانه>دیگر!

نتیجه اخلاقی:

عجیب است این که نام <خوردنی ها>که محبوب همه باشند هرجا،<سوسیس و ساندویچ و کالباس و استیک>که در سفتی بودند مانند لاستیک هنوز هم نامشان باشد فرنگی نکرده هیچ تغییر قشنگی!!!

چگونه باشد این رفتار و گفتار<خدایا زین معما پرده بر دار>!