ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱   کلمات کلیدی:

هلو تو آل آف د بروبکس چی تی هستنی؟

دیگه مخ ما هم مثل بعضیا هنگ کرده،بعضیا میان و یه دفعه میرن دیگه نمیگن این وسط افراد دیگه ای ب فکرشونن.

بیخیال چه میشه کرد دنیاست دیگه!!!!!!!

آقا چه بد شانسم من اصلا بدشانس ترین منم!

داشتم واسه امتحانم درس میخوندم،گفتم حالا ک دارم خرخونی میکنم یه سی دیم بذارم لیسینیگ امتحانمو بگوشم،سیستم داشت مثل آدم کارمیکرد همین ک سی دی رو بردم سمتش هنگ کرد،من خودموکشتم مگه جواب میداد؟

اعصابم خوردشده بود کامپیوتر فلان فلان شده!

حالا اینو داشته باش امروزساری بارون میبارید مثل این مشنگا باسیم سیم ایستاده بودیم منتظربودیم یه بنده خدابیادسوارمون کنه بعد یه ساعت یه بابابزرگ اومد سوارمون کنه همین ک پاموگذاشتم توماشین ماشینش خاموش کرد!!ترافیک شده بود درحدفضا دیگه هم روشن نشد حالا تواین گیرودار پسرداییمو دوستش مارودیدن من ازدوستش یکم خجالت میکشم، پسرداییم خندش گرفته بود من اون لحظه دوست داشتم زمین دهن واکنه ومحوشم.خجالت

خیلی بدبود خیلی!!!!!!!

راستی 13آبان ک مصادف با روز دانش آموزو ازاین چرتوپرتاست،تولد منم هست حالا به نظرشما ارتباط این بدشانسیا با عدد13چیه؟

هه هه هه!قهقهه

بابای.