سلام.سلامی داغ به ایرونی های خون گرم................

من بارانم و این وب روبرای بروبکس خودمون زدم برای کسانی که خون فارسی.......نه.......خون ایرونی تو رگاشون جاریه!!!!!

چوووون:

                     

                                                           هنرنزد ایرانیان هست وبس!!

 

البته ربطی نداشت یه چیزپروندم!!!!!

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
شبنمكده

من كه بر صاعقه ها مي رانم اريا زاده ي اتش بانم