سلامممممم.خوبید؟من توجیح خاصی واسه این ک غیبم میزنه ندارم ها...ولی خب یکی منو دزدیده بودن....اره...ی دزدخیلی خطرناک...الکی! کی میاد مارو بدزده..یکی از بچه های مدمون ارزوش این بود ک یا تصادف کنه بمیره یا بدزدنش وبعد بکشنش..بیچاره دلم واسش سوخت...خل وضع بودها!

خب من امروز اومدم و ی داستان دیگه اوردم امیدوارم خوشتون بیاد.البته این داستان برای افرادیه ک اهلش باشن..اگ نیستی نخون.

درست یااشتباه!

روزی یک معلم ریاضی از شاگرد هفت ساله اش ب نام ارنو پرسید:

آرنو اگرمن به تو یک سیب ویکی بیشتر سیب بدهم تو چندتا سیب خواهی داشت؟

چندثانیه بعدارنو جواب داد 4تا!

معلم ک انتظارداشت ارنو جواب صحیح و اسان رابدهد با ناامیدی سوالش راتکرارکرد.

آرنو خوب گوش کن...خیلی ساده ست تو میتوانی ب راحتی جواب درست رابدهی.دقت کن اگرمن ب تو یک سیب ویکی دیگرسیب و یک سیب دیگربدهم تو چند توچندتا سیب خواهی داشت؟

آرنو ک درقیافه معلمش نومیدی را دید دوباره شروع کرد ب حساب کردن...اوبا انگشتان کوچکش ب دنبال پاسخ بود تا معلمش را خوشحال کند.

نومیدی درصورت معلم باقی ماند...ب یادش امد ک آرنو توت فرنگی دوست دارد او فکرکرد ک شاید آرنو سیب دوست ندارد ک نمیتواند تمرکز داشته باشد.دراین موقع اوباهیجان زیادی پرسید:آرنو اگرمن ب تو یک توت فرنگی و یکی بیشتر و یک توت فرنگی دیگربدهم تو چندتا توت فرنگی خواهی داشت؟

آرنو با انگشتانش دوباره حساب کرد...اوباتامل جواب داد3تا!

معلم واقعا خوشحال شده بود وتبسم پیروزمندانه ای برلب داشت.اما یک چیز مانده بود آرنو چرا پاسخ سیب را اشتباه میداد؟دوباره سوال سیب را تکرارکرد...آرنو اگرمن بتو یک سیب ویکی بیشتر ویکی دیگرسیب بدهم چندسیب خواهی داشت؟

4تا! 4تاسیب خواهم داشت.معلم باخشم پرسید چطورممکن است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عصبانی

آرنو با صدای کم وضعیف جواب دادبخاطراین که من قبلادرکیفم یک سیب دیگرداشتم!!!!خجالت

/ 3 نظر / 8 بازدید
سیم سیم

تکراری بود....ولی حالا دلتو نمیشکونم قشنگ بود[شیطان][زبان][نیشخند] چند تا کد میفرستم برات.قالب هاش نازه...خواستی انتخاب کن[تایید]

سیم سیم

سایته دیر لود میشه.....ادرسش اینه:pichak.net