عشق چیست؟

عشق

کلمه مقدسی است که جز در هوای ملکوتی نمی توان آن را بیابی عشق حقیقی را ستایش کن،نه بدل آن را روی زمین!تویی که عنوان عشق را بهت نست دادند و حالا که عشق شده ای طلا را خرج مطلا نکن! مساله عشق را از دوست داشتن های کوچک زمینی جدا کن و بدان دوست داشتن تنها قسمتی از عشق است،نه سحرو جادو. عاشقانه زندگی کن وبه یاد داشته باش که تو مخلوق خود عشقی! پس رفتاری در خور عشق او نه در خور عشق خودت داشته باشکاش می دانستم این سودای دل آهش کجاست؟ عشق لیلی، گور مجنون،بیستون ،فرهادش کجاست؟ شب مستی، بامدادش جز خماری بیش نیست.تو بگو مزار قلب پاره پاره در کجاست؟

/ 1 نظر / 9 بازدید
محسن یگانه

خیلی وبلاگ ساده و زیبایی است