جالب ترین ها

چک 100ساله

 

یک بنای اتریشی در حین تعمیرسقف یک خانه و تخریب سقف کاذب آن جا ناگهان یک برگ چک دید که روی سرش افتاد!

ظاهراصاحب این خانه چک را به دور از چشمان اعضای خانواده داخل سقف خانه پنهان کرده بود.تاریخ چک نهم ژانویه 1907میلادی بود وبنای اتریشی هم درنهم ژانویه2007یعنی صدسال بغداین چک را پیدا کرد.

علاقه شدید به سریال

یک مادر و پسر ایرلندی به حدی به یک سریال تلویزیونی علاقه مند شدند که نام های خود را به نام های شخصیت های اصلی این سریال تغییر دادند!

این مادر 47ساله و پسر21ساله اش یا مراجعه به به اداره ثبت احوال وپرداخت100پوند،اسمهایشان را تغییر دادند و دلیلش را هم علاقه به شخصیت های سریال تلویزیونی مذکور اعلام کردند.

غرامت عجیب

یک شبکه تلویزیونی چینی موظف به پرداخت غرامت به صاحب یک تلفن همراه شد.جریان از تین قرار بودکه در یک سریال تلویزیونی که طی سال های اخیر پخش شد،یکی از بازیگران شماره تلفن این مرد را به زبان آورد که پس از پایان این برنامه بیش از 300هزار اس ام اس آزاردهنده به گوشی همراه این مرد چینی ارسال شد و صد ها تماس بی ادبانه هم برقرار شد.

مرد چینی هم از این شبکه تلویزیونی شکایت و این شبکه256 هزار دلار به او غرامت پرداخت کرد.

ماه عسل در زندان

یک زوج آمریکایی پس از این که هزینه عروسی خود رابا پول سرقت شده تامین کردند،برای ادامه زندگی مشترک هم به این حرفه ادامه دادند!

داماد برای این که بتواندهزینه مرسم عروسی را پرداخت کندپیش از ازدواج دو بار به یک شعبه دستبردزد وجالب این که بعد از عروسی،توانست موافقت همسرش را هم برای سرقت جلب کند تا زندگی شیرینی داشته باشند!

آن ها در اولین سرقتشان پس از عروسی،سه هزار دلار از یک بانک سرقت کردند که پلیس آن ها را دستگیر کردتا ماه عسل در زندان باشند!!!!!!!

/ 1 نظر / 9 بازدید