بخون حال کن با!!!!!!

بیاگویم برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی بگویم هر چه بر روی زمین است برایش نام اول بهترین است مثلا<هلی کوپتر>که معروف است صدایش دو تا نام انتخاب گشته برایش یکی <چرخبال>و دیگر<بالگردان> که این هر دو نباشد چندان !!

دگر این که <کوپن>اسمش عوض شد به <کالا برگ> نامش الغرض شد!

<آسانسور> هم عوض گردیده اسمش به<بالا بر>گشوده شد طلسمش!

<نمابر>،<دورنگار> هم <فاکس>بوده که نام تازه ای پیدا نموده!

ز <ترمینال>چه گویم ای برادر که نامش گشته است<پایانه>دیگر!

نتیجه اخلاقی:

عجیب است این که نام <خوردنی ها>که محبوب همه باشند هرجا،<سوسیس و ساندویچ و کالباس و استیک>که در سفتی بودند مانند لاستیک هنوز هم نامشان باشد فرنگی نکرده هیچ تغییر قشنگی!!!

چگونه باشد این رفتار و گفتار<خدایا زین معما پرده بر دار>!

/ 3 نظر / 10 بازدید
سوژا

[گل][نیشخند] پرده برداری نمیخواد که ... عشقیه هر کی بخواد میتونه عوض کنه هرکی نخوادم که...

لذت رسیدن به تو را دارم

سوسیس یعنی خیار رنگ پریده سانویچ یعنی قضیه فشار کالباس یعنی اتوبوس نارس استیک یعنی گوشت کشی[نیشخند]

سیم سیم

خدا شفات بده یه وقت نیای.اکانتت تموم میشه[نیشخند]