# عشق

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام..... خوفید؟؟؟   علــــــــــــــیرضا جونمون چندساعت پیش دنیا اومد .سیما هم عمه شد!!!!لهی قربونش برم ممممممممن...از صب خونشون بودم الان اومدم خونه ومنتظرم ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 0 بازدید
داستان کوتاه از خدا پرسیدم خدایاچطور میتوان بهترزندگی کرد؟ خدا جواب داد:گذشته ات بدون هیچ تاسفی بپذیر، با اعتماد زمان حالت رابگذران وبدون ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 2 بازدید
دختران متفکر بخوانند بر اساس آخرین تحقیقاتی که بر روی موش های آزمایشگاهی پسران یعنی همان دختر خانم ها انجام دادم ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 4 بازدید
  چهار شنبه سوری     آتشی از عشق فراهم خواهم افروخت تا سرخی هایش از آن تو شود و زردی هایت از آن قلبم!!! این که ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 3 بازدید